OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2829702
Menu
2829703
Main Description
2830274

 FinPlan

 

Main Description
2830275

Δημοσίευση 4/6/2020 :  Έντυπο Oικονομικό περιοδικό aagοra.gr

 

Δημιουργία Κεφαλαίου 

1η  Θεματική

Βασικές γνώσεις  στα Αμοιβαία Κεφάλαια / Unit Linked

 

  Του  Φίλου Αλκιβιάδη

 Την παρούσα χρονική περίοδο θα μπορούσε κάποιος να πει στον   επενδυτικό του σύμβουλο : ‘’αν όχι τώρα, πότε να ξεκινήσω να   τοποθετώ τις οικονομίες μου, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να   έχω δημιουργήσει ένα αξιόλογο κεφάλαιο;».

 Το λεγόμενο ¨timing των αγορών¨ είναι σημαντικός παράγοντας   επενδυτικής απόφασης. Και πράγματι είναι πολύ καλή η περίοδος   που διανύουμε, ώστε να ξεκινήσει και να εφαρμοστεί  μια   επενδυτική στρατηγική.

Είναι αρκετό όμως  να εντοπίσουμε το κατάλληλο timing; Ή πρέπει  να κατανοήσουμε και συνεξετάσουμε ως επενδυτικοί σύμβουλοι 10 και πλέον κινδύνους και άλλες παραμέτρους, ώστε οι επιλογές μας να είναι προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ του επενδυτή για να επιλέξουμε την κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού του.

θα εστιάσουμε στις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την απόφαση μας να επιλέξουμε και να συμμετέχουμε σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ( τύπου αμοιβαίου κεφαλαίου ).

  • Επιλογή διαχειρίστριας εταιρείας, θεματοφυλακής και εποπτικής αρχής :

Η Εταιρεία Διαχείρισης που έχει την ευθύνη για την τήρηση της επενδυτικής πολιτικής των υπό διαχείριση κεφαλαίων που συγκεντρώνει. Πρέπει να διακρίνεται κατ΄ αρχήν για την εμπειρία της στο χώρο του Asset Management.

  1. Ο Θεματοφύλακας, είναι ο Ταμίας στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
  2. Η Αρμόδια Εποπτική Αρχή, βάσει της οποίας καθορίζεται το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο από τη χώρα στην οποία ανήκει.

Για τους πιο πάνω βασικούς συντελεστές επενδυτικής απόφασης θα πρέπει να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους κυρίως λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη Βαθμολόγηση της Πιστοληπτικής τους Ικανότητας (κυβερνητικής και εταιρικής).

                      Επιλογή Προφίλ κινδύνου ή Απόδοσης Χαρτοφυλακίου :

 Η κατηγοριοποίηση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου   βασίζεται στο επίπεδο κινδύνου και απόδοσης και     προκύπτει από τη μέτρηση των ημερησίων         διακυμάνσεων ( volatility ) από τα προηγούμενα   πέντε έτη βάσει ενός μαθηματικού μοντέλου ( sri ).   Έτσι έχουμε μια κατανομή από το 1 έως το 7 ώστε   να  έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των   Αμοιβαίων Κεφαλαίων από τη χαμηλότερη έως την   υψηλότερη σχέση κινδύνου – απόδοσης. Επίσης, εδώ   αναζητούμε (στο KIID) και πρόσθετους κινδύνους,   όπως συναλλαγματικός, συγκέντρωσης, ρευστότητας   κ.α., που δημοσιοποιούνται στις Εποπτικές Αρχές ή   προκύπτουν από την επενδυτική πολιτική του Α.Κ..   Αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο για τον καθορισμό   του βαθμού έκθεσης στη σχέση κίνδυνος – απόδοση.

 __Δημιουργία Προφίλ Επενδυτή :

 Για να αποτυπωθεί το επενδυτικό προφίλ κάθε   επενδυτή, χρειάζεται συνέντευξη βάσει ενός   ερωτηματολογίου πολλαπλών απαντήσεων,   αποτύπωσης προσωπικών και οικονομικών   στοιχείων,  για την επενδυτική του εμπειρία, το   χρονικό ορίζοντα, το στόχο, τη συμπεριφορά και το   ρίσκο που ορίζει ο ίδιος. Από τα συμπεράσματα   προκύπτει ένα σκορ βάσει του οποίου κάνουμε   τελικά  την αντιστοίχιση στο Προφίλ του   Χαρτοφυλακίου. Η τελική επιλογή συνυπογράφεται   από τον υποψήφιο επενδυτή ( link δοκιμής   διαδικασίας ερωτηματολογίου ). 

 __Επενδυτική πολιτική :

Η επενδυτική πολιτική σε ό,τι αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια, αποτυπώνει και δεσμεύει ( κανονισμός Α/Κ, άρθρο 3) εντός καθορισμένων πλαισίων την κατανομή του ενεργητικού σε κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων ( Asset Mix), όπως έχει καθοριστεί με βάση τον επενδυτικό Σκοπό. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι Ομόλογα Εταιρικά ή Κυβερνητικά, Μετοχές, εσωτερικού, εξωτερικού, χρήση Παραγώγων… κ.α.. Επίσης ( εκτός etf ), στην επενδυτική πολιτική χρησιμοποιούμε μια λέξη κλειδί, τη λέξη ‘’κυρίως’’ και όπου αυτή αναφέρεται σημαίνει ότι αυτή η κατηγορία επενδυτικών προϊόντων  ( π.χ. Ομολόγων ) πρέπει να είναι επενδυμένη άνω του 65%.

  • Απόδοση / Δείκτης αναφοράς :

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθημερινά αποτιμάται βάσει των ημερησίων χρηματιστηριακών κλεισιμάτων και έτσι έχουμε την Ημερήσια Καθαρή Τιμή. Με την καθαρή τιμή υπολογίζουμε την απόδοση του Α/Κ και παράλληλα από την τιμήκλεισίματος του δείκτη ( close price) υπολογίζουμε την απόδοση του δείκτη ώστε να έχουμε μια σχετική σύγκριση. Προσοχή εδώ γιατί ποτέ δεν θα έχουμε ταύτιση αποδόσεων και ο λόγος είναι ότι το Α/Κ δεν δεσμεύεται βάσει της επενδυτικής του πολιτικής  ( εκτός etf) ότι θα επενδύει το 100% του ενεργητικού του (NAV). Σε κάθε περίπτωση όμως βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα μέσω των διακυμάνσεων.

  • Επιβαρύνσεις :

Οι επιβαρύνσεις σε ένα Α/Κ είναι εσωτερικές οι οποίες ενσωματώνονται κάθε μέρα στο Ενεργητικό και στην Καθαρή Τιμή. Επιπλέον έχουμε  επιβαρύνσεις από προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Το σύνολο των επιβαρύνσεων το αναζητάμε στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αλλά και στο ενημερωτικό δελτίο που βρίσκεται δημοσιευμένο στο website της διαχειρίστριας εταιρείας. 

___///\______Οι Βασικές γνώσεις του παρόντος άρθρου (και σε συνδυασμό με την ανάλυση των  Κινδύνων αλλά και τις κατηγοριοποιήσεις και επιλογή των χαρτοφυλακίων που θα αναλύσουμε στο μέλλον), είναι καίριες και σημαντικές ώστε να καθιστούν τον μελλοντικό επενδυτή κυρίαρχο των αποφάσεών του, αλλά και υπεύθυνο για να αντιμετωπίσει τις δεδομένες διακυμάνσεις του χαρτοφυλακίου του.

Έτσι θα μπορεί να αποφασίζει με τη βοήθεια του επενδυτικού του συμβούλου, να επιλέγει ο ίδιος τα χαρτοφυλάκιά του, αλλά και να κρίνει τις  μελλοντικές τακτικές αναπροσαρμογής στη στρατηγική του.

 

Ο κ. Φίλος Αλκιβιάδης έχει 30 έτη εργασιακό βίο στο Asset Management ως στέλεχος σε τομείς της Διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στην ανάλυση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Περισσότερα από 12 έτη εργάστηκε στο Risk Management στον Τομέα Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων. Συμμετείχε σε Επενδυτικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και στις εκθέσεις Ελεγκτικών Εταιριών. Έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές μελέτης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη ανάπτυξη εργασιών διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων στην παραγωγή αναλύσεων και παράλληλα στην ανάπτυξη έργου στον τομέα του Digital Marketing.

Main Description
2830276

 

 

 

Vertical Image Area
2830277
Footer
2829729