OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2829702
Menu
2829703
Vertical Image Area
2829705

                                                                                                                                       

Main Description
2829706

 

   FinPlan

Main Description
2829707

FinPlan


Financial Advisors

Main Description
2829708

 Όταν οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται η προσαρμογή είναι Ανάγκη 

Τη  νέα εποχή πρέπει να τη διαχειριστούμε έχοντας ένα διαφορετικό οικονομικό πλάνο, οι αποφάσεις  να είναι ρεαλιστικές, να απεικονίζουν με σαφήνεια την πραγματικότητα, να  προστατεύουν κάθε εισόδημα και περιουσιακή κατάσταση , και παράλληλα να στοχεύουμε στη δημιουργία νέων κεφαλαίων, για κάθε ανάγκη και οικονομική θέση για το σήμερα και το μέλλον.
Η Ανάγκη για Αλλαγή από την παραδοσιακή συμβουλευτική σε ένα σύγχρονο οικονομικό μείγμα  εναλλακτικών προσεγγίσεων, προϋποθέτει μια συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του χρηματοοικονομικού συμβούλου και του επενδυτή - ασφαλισμένου.
Η δουλειά μας είναι να σχεδιάσουμε , να αποσαφηνίσουμε και να προτείνουμε ένα Επενδυτικό ή Ασφαλιστικό προϊόν για κάθε ανάγκη και κάλυψη κινδύνου, βασιζόμενοι αποκλειστικά στην ανάλυση της οικονομικής θέσης του ανθρώπου.
Βασισμένοι στη συνεχή ανάλυση και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, προτείνουμε κάθε αναδιάρθρωσή του, ώστε να αναπροσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.
Με σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους αναγνώρισης και εντοπισμού κινδύνων χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα Χρηματοοικονομικά μέσα προσφέροντας τακτική ενημέρωση και διαρκή ανάλυση των Κεφαλαίων σας.
Main Description
2829709

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Description
2829710

 Η Φιλοσοφία μας, ενσωματώνει το όραμα της FinPlan, προσδιορίζοντας τις Αξίες, Αρχές και Δεσμεύσεις, με τις οποίες οι οικονομικοί σύμβουλοι διαμορφώνουν τους Κώδικες Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας. Κώδικες και πράξεις, που διέπονται από εντιμότητα, ακεραιότητα, αφοσίωση, αξιοπιστία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, σεβασμό &  υπευθυνότητα.  Κώδικες, που ενσωματώνονται στην Κοινωνική Ευθύνη, αναπτύσσοντας στρατηγικές για την Κοινωνία και το μέλλον.  Τηρούμε απαρέγκλιτα τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Προτείνουμε συγκεκριμένη προσέγγιση στη επιλογή των χαρτοφυλακίων μας (core / satellite). Βασισμένοι σε χρηματιστηριακούς δείκτες στο βασικό - κύριο μέρος ενός χαρτοφυλακίου (core) και να εξασφαλίσουμε ουσιαστική διασπορά. Παράλληλα, με στόχο την τακτική προσέγγιση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, προτείνουμε περιφερειακά (satellite) και εφαρμόζουμε συστηματικά τη προσέγγιση των θεμελιωδών αξιών. Με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε το ίδιο αποτελεσματικές επενδυτικές λύσεις τόσο σε μεγάλα όσο και σε μικρότερα χαρτοφυλάκια.

 

Main Description
2829711

 

 

 

 

 

Main Description
2829712
Εμείς ως FinPlan, είμαστε ανεξάρτητοι σύμβουλοι Οικονομικού Σχεδιασμού για τη Δημιουργία Κεφαλαίων και την προώθηση Ασφαλιστικών λύσεων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε με ποιες εταιρείες θα διαρθρώνουμε τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια  και ασφαλιστικά προϊόντα, έχοντας μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας, χωρίς εξαρτήσεις , δεσμεύσεις και περιορισμούς.
Main Description
2829713
Main Description
2829714

 

 

Έχετε ερωτήσεις για το ατομικό σας οικονομικό πλάνο ;

Έχετε ερωτήσεις για επενδυτικές και ασφαλιστικές προτάσεις ;

Έχετε Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας ;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας : 

τηλ : 210 5325 255

 fax : 210 5325 256

e-mail: info@finplan.gr

  

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  Γραφτείτε με το e-mail σας για να λαμβάνετε πρώτοι αναλύσεις της αγοράς καθώς και απόψεις της FinPlan :

 

  

Contact Us
2829715

Main Description
2829716

 

 

 

  

 

Main Description
2829717
Main Description
2829718
Η Δημιουργία Κεφαλαίου απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης.
Επιλέγουμε κυρίως προϊόντα  εκ των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο, με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, έχοντας πληρέστατη πληροφόρηση.
 Διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία των πελάτων μας και παρακολουθούμε τους αναλαμβανόμενους κινδύνους με μεθόδους και διαδικασίες που συνήθως εφαρμόζονται μόνο σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Η διαχειριστική διαδικασία ενσωματώνει τον εντοπισμό ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες επένδυσης-ασφάλισης κινδύνου.
Η απόδοση των στόχων μας συγκρίνεται σε συνεχή βάση με αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί με τον κάθε πελάτη μας στην φάση του επενδυτικού σχεδιασμού. 

 

Main Description
2829719

  

   

 

  

Main Description
2829720
  
Η υπηρεσία επενδυτικών & ασφαλιστικών συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Οι επενδυτικές συμβουλές πρέπει να διέπονται από την πειθαρχία που καθορίζει ο επενδυτικός & ασφαλιστικός  σχεδιασμός, δηλαδή την προσήλωση στον  στόχο απόδοσης ή ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου που προσφέρονται στον επενδυτή- ασφαλισμένο, στο επίπεδο ανοχής, στον χρονικό ορίζοντα και βασισμένοι στους δείκτες αναφοράς.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική & ασφαλιστική απόφαση-εντολή.
Το επίπεδο κινδύνου ελέγχεται, κάθε φορά που ένα γεγονός  μεταβάλλει, ή μπορεί να μεταβάλει τη συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου από τον αρχικό στόχο και συμβουλευτικά προτείνονται επιμέρους διορθωτικές κινήσεις.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας είναι  κατάλληλες για επενδυτές & ασφαλισμένους  ώστε να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για να κατανοήσουν την όποια  μεταβολή στο χαρτοφυλάκιό τους, ενώ παράλληλα να μπορούν να κατανοήσουν της  επιμέρους επενδυτικές & ασφαλιστικές προτάσεις προσφέροντας τους την πληρέστερη πληροφόρηση.
  
Main Description
2829721

 

 

 

finplan

  

 

Main Description
2829722

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Περιουσίας

 Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε επενδυτικό προφίλ. Είτε επιθυμείτε την ενίσχυση της αξίας του κεφαλαίου σας , είτε επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαχείριση ή όχι, η ποικιλομορφία των υπηρεσιών μας θα εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες σας.
H υπηρεσία προσφέρεται σε πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τις επενδύσεις τους. Λαμβάνουμε και διαβιβάζουμε εντολές των πελατών μας σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ασία σε μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα, αμοιβαία κεφάλαια (μερίδια ΟΣΕΚΑ) κ.λπ.
Main Description
2829723

 

 

 

 

 

Main Description
2829724

 

 Με περισσότερα από 28 χρόνια γνώσης και εμπειρίας στο Asset Management, στο Banking και εκτενή εμπειρία δέκα ετών στο Risk Management, φιλοδοξούμε να καινοτομήσουμε στον ευρύτερο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κατακτώντας ηγετική θέση στη διαμεσολάβηση.

  Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με επαγγελματισμό, με ανεξαρτησία στις επιλογές μας, με  μακροπρόθεσμη στρατηγική και ορίζοντα, με συνεχή Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Ανάλυση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, αλλά κυρίως με προαπαιτούμενο τη μετάδοση της γνώσης στους πελάτες μας, δημιουργούμε τον απαραίτητο κώδικα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης για μια μακρά συνεργασία.

Main Description
2829726

Main Description
2829727

 

 

 

Έχετε ερωτήσεις για το ατομικό σας οικονομικό πλάνο ;

Έχετε ερωτήσεις για επενδυτικές και ασφαλιστικές προτάσεις ;

Έχετε Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας ;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας : 

τηλ : 210 5325 255

 fax : 210 5325 256

e-mail: info@finplan.gr

 

ή

 

 Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς  μαζί σας :

 

Contact Us
2829728

Footer
2829729