OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2748084
Menu
48412
Main Description
2791462

 FinPlan 

  

 

 

 

Main Description
2791463

_//\__FinPlan.gr_29/06__  Άρθρα - Σχόλια Αγοράς  :

///.Γράφει ο Φίλος Αλκιβιάδης

‘’ 110 ημέρες πανδημίας και… Index_RT/RØ ’’

Η πανδημική οικονομική κρίση ελλείψει κεντρικού συντονισμού, συνεχίζει να πλήττει τις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου στην Παγκόσμια οικονομία.

Αυτή την ώρα η διαχείριση του προβλήματος πρέπει να είναι πολιτική και συντονισμένη, δεδομένου ότι η εκθετική μεταδοτικότητα του προβλήματος αλληλοεπιδρά μεταξύ των χωρών  και όντας οι οικονομίες λειτουργούσες ως συγκοινωνούντα δοχεία, η λογική του Εγώ δημιουργεί φαύλους κύκλους και παλινδρομήσεις.

✅ Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της έρευνας,  πρυτανεύει ο λαϊκισμός, η επιθετικότητα και η εσωστρέφεια…  Χάνοντας το κύρος τους οι ΗΠΑ και κατ΄ επέκταση μέρος της  διαπραγματευτικής τους αξίας, αντί διμερών συνεργασιών σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιδίδονται σε απειλές και σε αδόκιμες μονομερείς αποφάσεις οικονομικών συνεπειών  κατά Κρατών ( όροι που κατά κανόνα πρέπει να ρυθμίζονται από την ίδια την αγορά) , πλέον στο στόχαστρο του Τραμπ βρίσκεται και η Ευρώπη με δασμούς στην κίνηση εμπορευμάτων, που μονομερώς αποφάσισε. ✅ Μια πολιτική του Εγώ από τις ΗΠΑ μεσούσης της Πανδημικής κρίσης, μόνο αναταραχή μπορεί να προκαλέσει και φυσικά να στερήσει  το δικαίωμα σε χώρες να επανέλθουν γρηγορότερα σε κανονικούς ρυθμούς…Γιατί όμως ?https://finplan.ogibiz.com/COVID-19/

✅ 110η Ημέρα και δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι ο σημαντικότερος Δείκτης Αναφοράς ( κινδύνου ή φόβου ) για την επανεκκίνηση των Κεφαλαιαγορών και την πορεία της Παγκόσμιας Οικονομίας είναι ο  [ RØ - Rt  ] της πανδημικής εξάπλωσης του Covid_19 και φυσικά σε συνδυασμό πάντα με τους Μακροοικονομικούς Δείκτες.

Βασική επισήμανση από αυτό εδώ το βήμα είναι ότι όσο θα ξεχνάμε το [ RØ - Rt  ]  τόσο θα ελλοχεύει μια έντονη διόρθωση των Χρηματιστηριακών Αγορών ✅ και η επιστροφή στην πραγματικότητα θα είναι βίαιη και δεδομένη…//\___γράφει ο  Φίλος Αλκιβιάδης

 ΠΑΝΔΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ   Γράφημα Πανδημία COVID-19   Γράφημα COVID-19
 Ο κ. Φίλος Αλκιβιάδης έχει 30 έτη εργασιακό βίο στο Asset Management ως στέλεχος σε τομείς της Διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στην ανάλυση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Περισσότερα από 12 έτη εργάστηκε στο Risk Management στον Τομέα Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων. Συμμετείχε σε Επενδυτικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και στις εκθέσεις Ελεγκτικών Εταιριών. Έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές μελέτης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη ανάπτυξη εργασιών διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων στην παραγωγή αναλύσεων και στην ανάπτυξη έργου στον τομέα του Digital Marketing.

 


 

 

Δημοσίευση 4/6/2020 :  Έντυπο Oικονομικό περιοδικό aagοra.gr

 

Δημιουργία Κεφαλαίου 

1η  Θεματική

Βασικές γνώσεις  στα Αμοιβαία Κεφάλαια / Unit Linked

 

  Του  Φίλου Αλκιβιάδη

 Την παρούσα χρονική περίοδο θα μπορούσε κάποιος να πει στον   επενδυτικό του σύμβουλο : ‘’αν όχι τώρα, πότε να ξεκινήσω να   τοποθετώ τις οικονομίες μου, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να   έχω δημιουργήσει ένα αξιόλογο κεφάλαιο;».

 Το λεγόμενο ¨timing των αγορών¨ είναι σημαντικός παράγοντας   επενδυτικής απόφασης. Και πράγματι είναι πολύ καλή η περίοδος   που διανύουμε, ώστε να ξεκινήσει και να εφαρμοστεί  μια   επενδυτική στρατηγική.

Είναι αρκετό όμως  να εντοπίσουμε το κατάλληλο timing; Ή πρέπει  να κατανοήσουμε και συνεξετάσουμε ως επενδυτικοί σύμβουλοι 10 και πλέον κινδύνους και άλλες παραμέτρους, ώστε οι επιλογές μας να είναι προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ του επενδυτή για να επιλέξουμε την κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού του.

θα εστιάσουμε στις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την απόφαση μας να επιλέξουμε και να συμμετέχουμε σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ( τύπου αμοιβαίου κεφαλαίου ).

  • Επιλογή διαχειρίστριας εταιρείας, θεματοφυλακής και εποπτικής αρχής :

Η Εταιρεία Διαχείρισης που έχει την ευθύνη για την τήρηση της επενδυτικής πολιτικής των υπό διαχείριση κεφαλαίων που συγκεντρώνει. Πρέπει να διακρίνεται κατ΄ αρχήν για την εμπειρία της στο χώρο του Asset Management.

  1. Ο Θεματοφύλακας, είναι ο Ταμίας στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
  2. Η Αρμόδια Εποπτική Αρχή, βάσει της οποίας καθορίζεται το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο από τη χώρα στην οποία ανήκει.

Για τους πιο πάνω βασικούς συντελεστές επενδυτικής απόφασης θα πρέπει να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους κυρίως λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη Βαθμολόγηση της Πιστοληπτικής τους Ικανότητας (κυβερνητικής και εταιρικής).

                      Επιλογή Προφίλ κινδύνου ή Απόδοσης Χαρτοφυλακίου :

 Η κατηγοριοποίηση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου   βασίζεται στο επίπεδο κινδύνου και απόδοσης και     προκύπτει από τη μέτρηση των ημερησίων         διακυμάνσεων ( volatility ) από τα προηγούμενα   πέντε έτη βάσει ενός μαθηματικού μοντέλου ( sri ).   Έτσι έχουμε μια κατανομή από το 1 έως το 7 ώστε   να  έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των   Αμοιβαίων Κεφαλαίων από τη χαμηλότερη έως την   υψηλότερη σχέση κινδύνου – απόδοσης. Επίσης, εδώ   αναζητούμε (στο KIID) και πρόσθετους κινδύνους,   όπως συναλλαγματικός, συγκέντρωσης, ρευστότητας   κ.α., που δημοσιοποιούνται στις Εποπτικές Αρχές ή   προκύπτουν από την επενδυτική πολιτική του Α.Κ..   Αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο για τον καθορισμό   του βαθμού έκθεσης στη σχέση κίνδυνος – απόδοση.

 __Δημιουργία Προφίλ Επενδυτή :

 Για να αποτυπωθεί το επενδυτικό προφίλ κάθε   επενδυτή, χρειάζεται συνέντευξη βάσει ενός   ερωτηματολογίου πολλαπλών απαντήσεων,   αποτύπωσης προσωπικών και οικονομικών   στοιχείων,  για την επενδυτική του εμπειρία, το   χρονικό ορίζοντα, το στόχο, τη συμπεριφορά και το   ρίσκο που ορίζει ο ίδιος. Από τα συμπεράσματα   προκύπτει ένα σκορ βάσει του οποίου κάνουμε   τελικά  την αντιστοίχιση στο Προφίλ του   Χαρτοφυλακίου. Η τελική επιλογή συνυπογράφεται   από τον υποψήφιο επενδυτή ( link δοκιμής   διαδικασίας ερωτηματολογίου ). 

 __Επενδυτική πολιτική :

Η επενδυτική πολιτική σε ό,τι αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια, αποτυπώνει και δεσμεύει ( κανονισμός Α/Κ, άρθρο 3) εντός καθορισμένων πλαισίων την κατανομή του ενεργητικού σε κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων ( Asset Mix), όπως έχει καθοριστεί με βάση τον επενδυτικό Σκοπό. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι Ομόλογα Εταιρικά ή Κυβερνητικά, Μετοχές, εσωτερικού, εξωτερικού, χρήση Παραγώγων… κ.α.. Επίσης ( εκτός etf ), στην επενδυτική πολιτική χρησιμοποιούμε μια λέξη κλειδί, τη λέξη ‘’κυρίως’’ και όπου αυτή αναφέρεται σημαίνει ότι αυτή η κατηγορία επενδυτικών προϊόντων  ( π.χ. Ομολόγων ) πρέπει να είναι επενδυμένη άνω του 65%.

  • Απόδοση / Δείκτης αναφοράς :

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθημερινά αποτιμάται βάσει των ημερησίων χρηματιστηριακών κλεισιμάτων και έτσι έχουμε την Ημερήσια Καθαρή Τιμή. Με την καθαρή τιμή υπολογίζουμε την απόδοση του Α/Κ και παράλληλα από την τιμήκλεισίματος του δείκτη ( close price) υπολογίζουμε την απόδοση του δείκτη ώστε να έχουμε μια σχετική σύγκριση. Προσοχή εδώ γιατί ποτέ δεν θα έχουμε ταύτιση αποδόσεων και ο λόγος είναι ότι το Α/Κ δεν δεσμεύεται βάσει της επενδυτικής του πολιτικής  ( εκτός etf) ότι θα επενδύει το 100% του ενεργητικού του (NAV). Σε κάθε περίπτωση όμως βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα μέσω των διακυμάνσεων.

  • Επιβαρύνσεις :

Οι επιβαρύνσεις σε ένα Α/Κ είναι εσωτερικές οι οποίες ενσωματώνονται κάθε μέρα στο Ενεργητικό και στην Καθαρή Τιμή. Επιπλέον έχουμε  επιβαρύνσεις από προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Το σύνολο των επιβαρύνσεων το αναζητάμε στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αλλά και στο ενημερωτικό δελτίο που βρίσκεται δημοσιευμένο στο website της διαχειρίστριας εταιρείας. 

___///\______Οι Βασικές γνώσεις του παρόντος άρθρου (και σε συνδυασμό με την ανάλυση των  Κινδύνων αλλά και τις κατηγοριοποιήσεις και επιλογή των χαρτοφυλακίων που θα αναλύσουμε στο μέλλον), είναι καίριες και σημαντικές ώστε να καθιστούν τον μελλοντικό επενδυτή κυρίαρχο των αποφάσεών του, αλλά και υπεύθυνο για να αντιμετωπίσει τις δεδομένες διακυμάνσεις του χαρτοφυλακίου του.

Έτσι θα μπορεί να αποφασίζει με τη βοήθεια του επενδυτικού του συμβούλου, να επιλέγει ο ίδιος τα χαρτοφυλάκιά του, αλλά και να κρίνει τις  μελλοντικές τακτικές αναπροσαρμογής στη στρατηγική του.

 

Ο κ. Φίλος Αλκιβιάδης έχει 30 έτη εργασιακό βίο στο Asset Management ως στέλεχος σε τομείς της Διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στην ανάλυση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Περισσότερα από 12 έτη εργάστηκε στο Risk Management στον Τομέα Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων. Συμμετείχε σε Επενδυτικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και στις εκθέσεις Ελεγκτικών Εταιριών. Έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές μελέτης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη ανάπτυξη εργασιών διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων στην παραγωγή αναλύσεων και στην ανάπτυξη έργου στον τομέα του Digital Marketing.

Main Description
2791464

 

 

 

Vertical Image Area
2791465
Footer
48418

 

 

>>> Γραμμή Επικοινωνίας

 

Το On Line είναι σε αναμονή, 

πιέστε και σημειώστε το θέμα που σας ενδιαφέρει

και το συντομότερο δυνατό ένας συνεργάτης μας

θα επικοινωνήσει μαζί σας.

 

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία

 

  • {{chat.actualmessage}}